Foreningen CounterPlay

Vi ønsker at medvirke til, at vi overalt i samfundet udvikler en større forståelse for legens væsen, anerkender legens betydning og i alle henseender bliver mere legende.

Foreningen CounterPlay skal:

  • Gennem åbenhed og dialog opdyrke kreative, legende fællesskaber på tværs af organisations- og landegrænser.
  • Indsamle, generere og skabe adgang til relevant viden om legens karakteristika og potentialer.
  • Kuratere, designe og igangsætte legende aktiviteter inden for og på tværs af forskellige fagfelter, og derigennem understøtte nye samarbejdskonstellationer der fremmer legens rolle i samfundet.
  • Arrangere og videreudvikle CounterPlay Festivalen som et nationalt og internationalt anerkendt pejlemærke for leg i samfundet.

Læs mere
Deltag på Facebook

Kontakt os for mere information: